31 maj 2016

W symbolicznym grobie...

1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2. Ludwika z Fronców Mroczkowska,70 lat,  zm. 16. 07. 1913 r, w Brzesku Nowym (tamże pochowana)
3.Orientacyjna data wykonania: 1913 r.
4. Wmurowana w podstawę nad tablicą
5. Typ fotografii: portret/popiersie


W Kwaterze Legionistów


1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu, Kwatera Legionistów
2. Legionista Polski Józef Skowroński, zm. 30.10.1919 r.
3. Porcelanka wykonana współcześnie (widoczny raster)
4.Porcelanka wkomponowana w płytę na nagrobku ziemnym
5.Typ fotografii: portret siedzący
6. Uwagi: Józef Skowroński (?-1896-03.11.1919) urodził się w Sobieszycach na Wołyniu, ułan 11 Pułku Ułanów, zmarł w szpitalu wojskowym w Radomiu na zapalenie opłucnej w wyniku odniesionej rany postrzałowej. (por.:Janusz wieczorek, Legiony to... Radomianie na drodze do niepodległości w latach 1914-1920, Radom 2015)
Jedna z trzech, najciekawsza porcelanka w Kwaterze Legionistów


Pan fotograf zrobi pstryk...

1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2. Gienio Gawroński, żył 5 lat, zm. 5.04.1920 r.
3. Orientacyjna data wykonania porcelanki: 1920 r.
4.Wkomponowana w podstawę płaskorzeźby na steli
5.Typ fotografii: portret całościowy w atelier


Nigdy się nie dowiemy, w co była ubrana...


1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2. Elżbieta Pawlińska, 24 lata, zm. 29.03.1911 r.
3. Orientacyjna data wykonania: 1911 r.
4. Wkomponowana w tablicę na postumencie
5.Typ fotografii: portret/popiersie

30 maj 2016

Nie doczekała zakończenia roku...


1.Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2.Halina Pawłowiczówna, 19 lat. zm. 06.04.1930 r.
3.Orientacyjna data wykonania: 1930 r.
4.Wmurowana w tablicę, wysoko ponad linią wzroku, co utrudnia wykonanie reprodukcji
5.Typ fotografii: portret/popiersie
6.Uwagi: wkomponowany napis: Uczennica VII kl. Gimnazjum im M. Konopnickiej w Radomiu. Sposób wkomponowania napisu przypomina wycinek szkolnego tableau

Rozsypuje się jak puzzle...1.Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2.Michał Czesław Cibor, 26 lat, zm. 19.05.1935 r.
3.Orientacyjna data wykonania porcelanki: 1935 r.
4.Wmurowana w tablicę na nagrobku ziemnym
5.Typ fotografii: portret/popiersie
6.Uwagi: Od porcelanki odpadają kolejne fragmenty, lada chwila rozsypie się zupełnie.Mirunia

1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2. Mirunia Nałęcz-Janowska, 12 lat, zm, 7.08.1937 r.
3. Orientacyjna data wykonania: 1937 r.
4. Wmurowana w tablicę
5. Typ fotografii: portret/popiersie, fotografia szkolna


29 maj 2016

Najstarsza fotografia dziecka na radomskim cmentarzu

1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2. Irenka Malinowska, żyła lat 4 i 4 mieś., zmarła 15 grudnia 1900 roku
3. Orientacyjna data wykonania porcelanki: 1900 rok, choć mogła zostać zrobiona i wmurowana po 1911 roku (wówczas zmarła kobieta pochowana w tym samym grobowcu, mająca podobnie wkomponowaną porcelankę).
4. Porcelanka wkomponowana w tablicę
5. Typ fotografii: portret/popiersie
6.Uwagi: najstarsza porcelanka dziecka na radomskim cmentarzu 


Zostały tylko usta...

1. Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. B. Limanowskiego w Radomiu
2. brak tablicy z danymi 
3. brak tablicy z danymi - na radomskim cmentarzu odnalazłam dwa podobne nagrobki z lat 1926 i 1934, są jednak w znacznie lepszym stanie zachowania
4. Porcelanka wkomponowana w kamień nad tablicą (prawdopodobnie to tylko część nagrobka)
5. Typ fotografii: portret/popiersie
6. Uwagi: pod miejscem, w którym była tablica, wmurowana pozioma porcelanka, całkowicie wytarta: mogła być na niej albo fotografia post mortem dorosłego lub dziecka, albo wspólna fotografia małżeństwaMETODOLOGIA OPISU

Publikowanie rozpoczynam od porcelanek odnalezionych na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu. Chciałabym zinwentaryzować przedwojenne fotografie radomskiego cmentarza, bo Radom to moje rodzinne miasto. W następnej kolejności na blogu pojawią się porcelanki z kolejnych cmentarzy, które zwiedzałam.

Publikowanie:

Każda porcelanka będzie umieszczona w osobnym poście. Nawet jeśli na jednym nagrobku znajduje się kilka porcelanek, zostaną rozdzielone i osobno otagowane etykietami, aby ułatwić potem wyodrębnianie poszczególnych grup. W niektórych przypadkach decyduję się na umieszczenie grupy porcelanek z jednego nagrobka - przeważają w tych wyborach względy emocjonalne. 


Na blogu pojawią się następujące grupy fotografii:
  • przedwojenne porcelanki i fotografie za szkłem, wartościowe nie tylko ze względu na same zreprodukowane fotografie, ale i podłoże;
  • porcelanki wykonane od 1945 roku do dzisiaj, jeśli zostały na nich utrwalone fotografie przedwojenne, a także fotografie o wartości dokumentalnej;
  • porcelanki wykonane od 1945 roku do dzisiaj, jeśli fotografie mają duży ładunek emocjonalny;
  • porcelanki z ostatnich trzydziestu lat - jeśli fotografia bardzo się zniszczyła. Ta grupa poddana zostanie jednak selekcji;
  • porcelanki na tablicach epitafijnych w kościołach i na terenie kościołów.
Porcelanki  są opisywane według następujących kryteriów:

1. Pełna nazwa cmentarza 
2. Imię, nazwisko i data śmierci osoby na fotografii (jeśli jest możliwa do                        identyfikacji) - spisana z tablicy epitafijnej z uwzględnieniem oryginalnej ortografii      (poszczególne części epitafium oddzielam przecinkami).
3. Datowanie porcelanki - przyjmuję, że data wykonania porcelanki jest tożsama z datą śmierci osoby na niej przedstawionej - jest to jednak duże uproszczenie; nagrobki stawiane były często znacznie później, w większości przypadków (chyba że pozwalają na to np. sygnatury) nie ma możliwości wskazania dokładnej daty rocznej. Czasami swoistą podpowiedzią mogą stać się np. daty śmierci i porcelanki innych osób pochowanych  w tym samym grobie, rodzaj kamienia itp. Wymaga to jednak ogromnej wiedzy, której nie posiadam, a to, co wiem, pochodzi głównie z obserwacji samego materiału, stąd duże ryzyko błędu. Jeżeli mam wątpliwości lub - odwrotnie - pewność, że dana porcelanka została wykonana w późniejszym czasie - zaznaczam to właśnie w tym miejscu. 
4.  Sposób i miejsce wkomponowania porcelanki
5. Typ fotografii wykorzystanej do reprodukcji (np. portret całościowy, post                   mortem, fotografia z I Komunii Świętej) 
6. Uwagi: sygnatury, dodatkowe informacje, kształt i format (tylko wówczas, gdy poważnie odbiega od standardowego formatu porcelanki owalnej, w większości przypadków - szczególnie jeśli chodzi o stare nagrobki - nie ma możliwości dokonania pomiarów).


Problemy:

Najczęstszym problemem jest - jak pisałam powyżej - datowanie. Czasami nie wystarczy przyjrzenie się porcelance, sposobowi jej umocowania czy miejscu jej wkomponowania. Trzeba ją dotknąć, ocenić fakturę... a to nie zawsze jest możliwe. 

Fotografowanie porcelanek nie jest także łatwe z technicznego punktu widzenia: nietypowe usytuowania, często wysoko ponad linią wzroku, nierzadko utrudniają lub nawet uniemożliwiają mi fotograficzną dokumentację sprzętem, jaki mam do dyspozycji. Na szczęście nie o poprawność fotograficzną chodzi na tym blogu, dlatego znajdą się na nim także mniej udane technicznie reprodukcje.

Poważny problem rodzą także porcelanki, na których widać warstwę malarską. Oznaczam je kategoriami: z portretu malowanego oraz porcelanka malowana. Pierwsza kategoria: "z portretu malowanego" - to grupa tych porcelanek, na których zreprodukowano monidła oraz wszelkie portrety malowane (a nie fotograficzne). Druga: "porcelanka malowana" - to grupa porcelanek, które były podmalowane już po naniesieniu na porcelanę warstwy z obrazem fotograficznym. Wystarczy jednak przyjrzeć się przykładom z obu tych grup, alby szybko zdać sobie sprawę, w jak wielu przypadkach ciężko odróżnić, na jakim etapie warstwa malarska została faktycznie naniesiona i do których kategorii wobec tego należą.

28 maj 2016

BIBLIOGRAFIA

W tym poście będę zamieszczała linki do wartościowych informacji, artykułów             i galerii. Post będzie stale uzupełniany w miarę odnajdywania nowych źródeł.

BIBLIOGRAFIA:
WARTOŚCIOWE GALERIE i FORA INTERNETOWE :
INNE:

DLACZEGO BLOG O PORCELANKACH NAGROBNYCH

Nazwa bloga "Miały być wiecznotrwale" - została (wraz z oryginalną ortografią) zaczerpnięta z reklamy prasowej przedwojennego zakładu fotograficznego Stefana Webera. Fotografje wiecznotrwałe wykonywa zakład fotograficzny na porcelanie - ogłaszał dumnie Weber. Po latach już wiemy, że nie udało mu się oszukać czasu. Strzępków tego czasu szukam w cmentarnych alejkach, dokumentując szczególnie te fotografie nagrobne, które uległy już poważnemu rozpadowi. Szukam w nich tego, czego nie mogę już zobaczyć...
W 2012 roku w Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" przygotowałam ekspozycję, na którą składały się fotograficzne reprodukcje dwudziestu czterech przedwojennych porcelanek z cmentarza radomskiego, powiększone do rozmiaru 30x40 i ułożone w kolejności od najlepiej zachowanych do tych, które powoli zacierają się, kruszą, rozsypują jak puzzle według sobie tylko znanej logiki. Wybrałam te twarze spośród kilkuset, odarłam z nazwisk, zawodów, funkcji i dat otwierających i zamykających życie. Bo nie tablice, nie informacje miały mówić, ale właśnie twarze; popękane, zadrapane, ze spokojem i pokorą znikające z porcelany. Wybrakowane, oszpecone czasem. Makabryczne, smutne dzieła sztuki... Właśnie tym są dla mnie stare porcelanki - cmentarnymi, fascynującymi dziełami sztuki, wciąż formowanymi przez upływ czasu. 


Po kilku latach od tej wystawy, zachęcona przez wyjątkowego, niezwykle wrażliwego i mądrego człowieka, chciałabym uczynić rzecz odwrotną. Przywrócić tym zniszczonym twarzom imiona, nazwiska, daty narodzin i śmierci. Ocalić, poukładać, posegregować. Oczywiście nie łudzę się, że uda mi się udokumentować na tyle reprezentacyjną grupę (musiałyby to być przecież porcelanki ze wszystkich regionów, a nie mam (bo i mało kto ma w pojedynkę) zwykłej fizycznej możliwości dokonać inwentaryzacji w całej Polsce. Chciałabym jednak udostępnić te, które już udało mi się udokumentować - wierząc, być może naiwnie, że w ten sposób ocalę najstarsze, a tymi najpiękniejszymi wzbudzę kilka refleksji, których unikamy na co dzień, zdominowani przez życie. Dlatego szczególną uwagę poświęcę najstarszym porcelankom i medalionom, ale wśród nich znajdzie się także miejsce dla współczesnych - jeśli tylko przedstawiają jakąś wartość dla historii fotografii lub niosą duży ładunek emocjonalny. Bo nagrobne fotografie to paradoksalnie nie świadectwo śmierci - ale życia: regionu, miasta, rodziny i tych wszystkich, po których pozostały kości i biel porcelany... 

*
Być może ktoś rozpozna wśród tych najstarszych, najbardziej zniszczonych porcelanek i medalionów fotografie, które posłużyły za reprodukcje. Może ktoś posiada te okrutnie potraktowane przez czas i kruchą materię twarze w swoich rodzinnych albumach. Internet wielki jest, a świat mały. Jeśli ktoś zidentyfikuje te fotografie - bardzo proszę o kontakt.